Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

100zł
W tym momencie to szkolenie nie ma wyznaczonego terminu. Jesteś zainteresowana/y jego organizacją – skontaktuj się z nami.

Formy teatralne w pracy z dzieckiem

FORMY TEATRALNE W PRACY Z DZIECKIEM

 

DLA KOGO:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, 

klas I-III, poloniści klas IV-VI, 

pedagodzy specjalni, 

terapeuci pedagogiczni, 

nauczyciele świetlicowi oraz inni zainteresowani tematyką.

 

PROWADZĄCA:

mgr Anna Gaszka – czynny zawodowo nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny oligofrenopedagog.

 

watch replicas uk

TEATR KAMISHIBAI

TEATR  DZIUR

TEATR ŻYWY

ZABAWY DYKCYJNE

ZABAWY INSCENIZACYJNE W KOLE

RUCH I PRZESTRZEŃ W TEATRZE

INNE DZIEDZINY SZTUKI A TEATR- ZABAWY KORELUJĄCE

TEATR ŚWIATŁA

TEATR NA FOLIOGRAMIE

TEATR ULTRAFIOLET

TEATR CIENI

WYOBRAŹNIA W TEATRZE – ZABAWY POBUDZAJĄCE MYŚLENIE TWÓRCZE

ZABAWY TEATRALNE RELAKSACYJNE 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4godz. dydaktyczneCEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy