Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

250zł
W tym momencie to szkolenie nie ma wyznaczonego terminu. Jesteś zainteresowana/y jego organizacją – skontaktuj się z nami.

Programowanie rozwoju językowego dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu

PROGRAMOWANIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO DZIECI Z USZKODZENIAMI NARZĄDU SŁUCHU

1. Rozwój funkcji słuchowych.

2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.

3. Typologie uszkodzeń narządu słuchu.

4. Wywiad surdologopedyczny.

5. Diagnoza surdologopedyczna.

6. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe?

7. Metody i strategie wychowania językowego.

8. Naturalne języki migowe a polski język migowy. Sztuczne i mieszane języki migowe.

9. Metoda werbo-tonalna – założenia teoretyczne.

10. Programowanie poszczególnych etapów rozwoju mowy z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.

11. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności

Komunikacyjnych (KSUK).

12. Przestawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.

13. Dyskusja.

 

Na szkolenie przewidzianych jest 8h dydaktycznych.

 

 Prowadząca: Agnieszka Dziedzic

Prowadząca: mgr Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”. 

W wolnych chwilach podróżuje po krajach bałkańskich i uczy się języka chorwackiego.CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy