Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

210zł
W tym momencie to szkolenie nie ma wyznaczonego terminu. Jesteś zainteresowana/y jego organizacją – skontaktuj się z nami.

Kreatywna terapia logopedyczna, czyli tworzenie własnego warsztatu pracy

PROGRAM: 

I. Tematyczne planowanie terapii logopedycznej.

II. Pomoce logopedyczne"

a. Tworzone własnoręcznie.

b. Tworzone przy użyciu komputera.

III. Instruktaż tworzenia pomocy logopedycznych w dostępnych programach komputerowych.

IV. Część warsztatowa,

 

Dzięki szkoleniu nauczysz się jak:

- planować terapię logopedyczną dla wszystkich swoich pacjentów,

- tworzyć pomoce logopedyczne tanio i własnoręcznie,

- tworzyć pomoce logopedyczne przy użyciu programów komputerowych,

- dostosowywać uniwersalne pomoce do szerokiego grona pacjentów.

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje: imienne zaświadczanie oraz dostęp do autorskich pomocy logopedycznych LOGOhelp,

 

Prowadząca: mgr Sylwia Matuszny - logopeda i glottodydaktyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, od 10 lat pracujący z dziećmi. Założycielka gabinetu logopedycznego LOGOhelp oraz twórczyni wielu pomocy logopedycznych.CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy