Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

Rezerwacja "Formy teatralne w pracy z dzieckiem"

Informacje obowiązkowe
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Pola obowiązkowe dla studentów:
Nazwa uczelni i kierunek
Pola obowiązkowe dla nauczycieli:
Stopień awansu zawodowego
Dane do faktury
Nazwa firmy/instytucji
Adres
NIP:
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, w tym odwołania, zmiany terminu lub miejsca kursu, o zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie w możliwie jak najszybszym czasie.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.
Niniejszym w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji i Rozwoju moich danych osobowych w celach edukacyjno‑szkoleniowych i informacyjnych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Centrum Edukacji i Rozwoju w Czechowicach- Dziedzicach zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania materiałami wypracowanymi w trakcie trwania kursu.
Akceptuję
Zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć
90 zł


Regulamin:
Data: 26 styczeń
Liczba wolnych miejsc: 2

Opis:

FORMY TEATRALNE W PRACY Z DZIECKIEM

 

DLA KOGO:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, 

klas I-III, poloniści klas IV-VI, 

pedagodzy specjalni, 

terapeuci pedagogiczni, 

nauczyciele świetlicowi oraz inni zainteresowani tematyką.

 

PROWADZĄCA:

mgr Anna Gaszka – czynny zawodowo nauczyciel przedszkola, terapeuta pedagogiczny oligofrenopedagog.

 

 

TEATR KAMISHIBAI

TEATR  DZIUR

TEATR ŻYWY

ZABAWY DYKCYJNE

ZABAWY INSCENIZACYJNE W KOLE

RUCH I PRZESTRZEŃ W TEATRZE

INNE DZIEDZINY SZTUKI A TEATR- ZABAWY KORELUJĄCE

TEATR ŚWIATŁA

TEATR NA FOLIOGRAMIE

TEATR ULTRAFIOLET

TEATR CIENI

WYOBRAŹNIA W TEATRZE – ZABAWY POBUDZAJĄCE MYŚLENIE TWÓRCZE

ZABAWY TEATRALNE RELAKSACYJNE 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4godz. dydaktyczne


Lokalizacja: Centrum Edukacji i Rozwoju, Czechowice- Dziedzice

Czechowice- Dziedzice
Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. Polna 33

CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy