Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

Rezerwacja "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych"

Informacje obowiązkowe
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Pola obowiązkowe dla studentów:
Nazwa uczelni i kierunek
Pola obowiązkowe dla nauczycieli:
Stopień awansu zawodowego
Dane do faktury
Nazwa firmy/instytucji
Adres
NIP:
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, w tym odwołania, zmiany terminu lub miejsca kursu, o zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie w możliwie jak najszybszym czasie.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.
Niniejszym w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji i Rozwoju moich danych osobowych w celach edukacyjno‑szkoleniowych i informacyjnych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Centrum Edukacji i Rozwoju w Czechowicach- Dziedzicach zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania materiałami wypracowanymi w trakcie trwania kursu.
Akceptuję
Zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć
400 zł


Regulamin:
Data: 10 luty

 

Planowany czas szkolenia: 9.00- 15.30/45

Liczba wolnych miejsc: 6

Opis:

Grupa docelowa: logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci oraz inne osoby zainteresowane

1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.

2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy

3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie

4. Budowanie kontaktu wzrokowego

 A. I. Lovaas

 B. J. Cieszyńska

 C. Propozycje autorskie (konkretne strategie):

 D. Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką)

5. Bazowy trening słuchowy:

 A. Nauka reagowania na dźwięk

 B. Podążanie za źródłem dźwięku

 C. Identyfikacja źródła dźwięku

 D. Pamięć słuchowa

6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi 

7. Oko-ręka a mowa

8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia

9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa

10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka)

11. Dźwięki prymarne

Prowadząca: dr Marzena Machoś, logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej Jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.


Lokalizacja: Centrum Edukacji i Rozwoju, Czechowice- Dziedzice

Czechowice- Dziedzice
Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. Polna 33

CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy