Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

400zł
W tym momencie to szkolenie nie ma wyznaczonego terminu. Jesteś zainteresowana/y jego organizacją – skontaktuj się z nami.

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Grupa docelowa: logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci oraz inne osoby zainteresowane

1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.

2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy

3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie

4. Budowanie kontaktu wzrokowego

 A. I. Lovaas

 B. J. Cieszyńska

 C. Propozycje autorskie (konkretne strategie):

 D. Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką)

5. Bazowy trening słuchowy:

 A. Nauka reagowania na dźwięk

 B. Podążanie za źródłem dźwięku

 C. Identyfikacja źródła dźwięku

 D. Pamięć słuchowa

6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi 

7. Oko-ręka a mowa

8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia

9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa

10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka)

11. Dźwięki prymarne

Prowadząca: dr Marzena Machoś, logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej Jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy