Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

300zł
W tym momencie to szkolenie nie ma wyznaczonego terminu. Jesteś zainteresowana/y jego organizacją – skontaktuj się z nami.

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – PROGRAMOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.

2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.

3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.

4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.

5. Wywiad surdologopedyczny.

6. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.

7. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.

8. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.

9. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.

10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.

11. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.

12. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności

Komunikacyjnych (KSUK).

13. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.

14. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne.

15. Współpraca z rodzicami.

16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.

17. Dyskusja.

Prowadząca: Agnieszka DziedzicCEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy